Maandelikse dankoffers:
Gereformeerde Kerk Randburg, ABSA Randburg; Takkode: 505705; Tjekrekeningnr: 0170340000.

Diakonale dankoffers:
GKR Barmhartigheidsdiensfonds; ABSA; Tjekrekeningnr. 4082000901.

Snapscan:
Gebruik Snapscan om veral kleiner bedrae oor te betaal in die gemeente se bankrekening. Al die nodige inligting hieroor is beskikbaar by die inligtingstoonbank en lede van die groetdiensgroep sal jou hiermee help. Eisse (ons kassier), moet weet van wie en waarvoor die geld is as hy die inbetaling op die bankstaat sien. Daarvoor is jou lidmaatnommer nodig en ook ʼn kode waarvoor die geld is.