Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 16 September

Luan Pettit

Retha Vercueil-Venter

Herman Dorland

Maandag, 17 September

Henning Snyman

Jaco Theunissen

Kotie Van Der Loo (75)

Lida De Wet (76)

Dinsdag, 18 September

Gustav Hefer

Morné Viljoen Jnr

Woensdag, 19 September

Louis Kruger Jnr

Rowan Griffioen

Wouda Du Plessis

Louis Kruger

Mike Van Wyk

Donderdag, 20 September

Karli De Kock

Gert Grobler

Vrydag, 21 September

Johann Bührmann

Leopold Combrink

Rinet Van Der Walt

Cas Grobler

K D Düsselberg

Marinus Van Jaarsveld

Elise Viljoen

Sinisa Tucakovic

Jan Voogt (73)

Saterdag, 22 September

Cee-J Van Der Walt

Sarina Du Plessis

Delien Düsselberg

Hannemie Mulder

 

Gemeentekarakter en Samestelling

Die Gereformeerde Kerk Randburg bestaan uit sowat 1 800 lidmate waarvan die grootste getal tussen 18 en 40 jaar oud is. Daar bestaan ’n baie mooi balans tussen ouer en jonger lidmate en die bediening spits hom toe op die verskillende behoeftes eie aan elke ouderdomsgroep. Die benadering in die gemeente is om al hoe meer ʼn kerk te word waar lidmate mekaar, en na buite, dien.
 

Blokke en wyke


Ten einde gespesialiseerde en gefokusde bediening verder te vestig, is die gemeente as volg ingedeel:

Blok Beskrywing Predikant Blokouderling
Diepsloot  Sowat 425 lidmate in Diepsloot  Dr. Kwena Semenya  
A-blok  Afgetredenes – 131 lidmate, 11 wyke  Ds. Charl van Rooy Johan Howell
B-blok  Werkendes met kinders uit die huis – 250 lidmate, 20 wyke  Ds. Joop van Schaik Johan Reyneke
Louis Kruger
C-blok  Lidmate met skoolgaandekinders – 410 lidmate, 18 wyke  Ds. Charl van Rooy Danie Knoester
Nico Welman
Hans Marx            
 D-blok  Getroude jongmense sonder kinders – 144 lidmate, 8 wyke  Ds. Thomas Dreyer Henk de Weerd
 E-blok  Ongetroude jongmense – 201 lidmate, 9 wyke  Ds. Thomas Dreyer Christo Liebenberg
Anton du Plessis
Jan-Harm Pretorius
 F-blok   Lidmate wat verspreid woon – 33 lidmate, 2 wyke Ds. Joop van Schaik Eisse van Hoving
 G-blok Getroude jongmense met voorskoolse kinders – 342 lidmate, 10 wyke Ds. Joop van Schaik Hendrik du Plessis
Erik Theron

    
Dienswerk word deur lidmate in  ʼn verskeidenheid van diensgroepe verrig. Klik hier.

 

Karakter
Alles wat ons as gemeente doen en beplan, wil ons volgens die Woord van God inrig. Dit behels dat ons vernuwend dink en werk binne die riglyne van die Woord en ook die sinodebesluite van ons kerkverband.
Ons eredienste het ’n gemaklike en informele karakter wat volgens ’n bepaalde orde verloop. Ons wil in ons eredienste ’n rustige atmosfeer skep waarbinne die ontmoeting met God kan plaasvind. Laerskoolkinders word in die eredienste bedien met bladsye waarop hulle die gang van die erediens volg.
Ons glo dat kennis van God die sleutel is waardeur die rykdomme van God se genade ontsluit word (2 Petrus 1) en waardeur ons kan groei na ware gemeenskap met God. Ons glo ook op grond van Efesiërs 6 dat kennis van die waarhede in die Woord ons toerus met die wapenrusting waarmee ons bose magte kan oorwin. Ons kinders word grondig onderrig sodat hulle God se wonderdade kan ken en Hom sal vertrou en daarom sal gehoorsaam (Psalm 78).

Die kudde aan ons toevertrou word versorg in wyksverband waar ‘n diaken as wyksleier sy of haar lidmate bedien. Lidmate leef hul dienswerk uit, volgens die gawes wat hulle ontvang het, binne diensgroepe waarvan daar soat 45 in die gemeente bestaan. Die sameroeper van ‘n diensgroep is ook ‘n bevestigde diaken.