Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 18 November
Riley Laas
Coenraad Du Toit
Ricus Venter
Esmé Du Toit
Elaine Van Biljon
Ida Kruger (80)
Maandag, 19 November
Daan Van Wyk (79)
Dinsdag, 20 November
Hannes Smith
Woensdag, 21 November
Mia Saayman
Karla Saayman
Morkel Du Preez
Ilse Kruger
Carien Cronjé
Vrydag, 23 November
Eli Lourens
Betsie Van Der Walt (72)
Ettie De Kock (87)
Saterdag, 24 November
Marie Van Staden (85)

Gebed

Al julle volke, klap julle hande; juig tot eer van God met 'n jubelende stem, want aan die Here, die Allerhoogste, kom eerbied toe; Hy is die Groot Koning oor die hele aarde: God is koning oor die hele aarde; sing vir Hom 'n lied. God is koning oor die nasies, God is op sy heilige troon. (PSALM 47:2,3 en 8,9)

HERE
- ons loof en prys U Naam! U is die groot Koning, Allerhoogste!
- U is Koning oor elke volk en nasie! Uit een mens het Hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om Hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om Hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie, want deur Hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos party van julle digters ook gesê het: ‘Ons stam ook van Hom af.’ (HANDELINGE 17:26-28)
- dankie dat elkeen van ons van U afstam. Dat U al ons dae bepaal. Elke kind van U wêreldwyd, asook elke lidmaat van Randburg en elke lidmaat van Diepsloot.
- gee ons oë en ore en 'n hart om die wat soekend is raak te sien, te hoor en vertel van U verlossing.
- dankie dat U getrou is, dat U groei gee. Dankie dat U individue deur die jare geroep het om in Diepsloot te dien en dat hulle en Randburg gemeente getrou was aan U roepstem.
- dankie vir die groei van Diepsloot gemeente deur die jare, dat hulle nou selfstandig kan wees deur U genade maar steeds afhanklik van U.
- lei hulle onder leiding van Ds Kwena en elke ouderling en diaken om die gemeente aan te hou bou op Jesus as Rots, dat hulle sal wéét wie U is: “Maar julle,” het Hy gevra, “wie, sê julle, is Ek?” Simon Petrus het geantwoord: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.” En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. (MATTEUS 16:15-16, 18)
- ons bid vir U beskerming Here oor die Randburg en Diepsloot gemeentes. Dankie vir die versekering dat U, U kerk bou en dat dit nie oorweldig sal word nie!! Lei ons om aan te hou groei in geloof en dat ons sal vrug dra en 'n lig op 'n berg sal wees in die gemeenskappe van Randburg en Diepsloot en verder vir elke volk en nasie.
- ons bid vir Ds Kruger De Kock en die Canada Water Gemeente in Londen.
- ons bid vir Philip in Thailand wat Jesus se hande en voete daar is en die Goeie Nuus leef.
- gee in elke omstandigheid uitkoms en staan ons by in en deur elke uitdaging.

WAPENDRAERGEBEDE
- Here ons bid vir elke predikant en leier in Randburg Diepsloot, Canada Water en Philip in Thailand dat hulle soos Paulus, U getrou sal verkondig in woord en daad en dat daar van hulle getuig sal word: Hy het die koninkryk van God verkondig en die mense alles oor die Here Jesus Christus geleer. Dit het hy gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verhindering. (HANDELINGE 28:31)

AMEN