Taal

Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 22 Julie

Su-Ane Van Der Merwe

Gerhard Smit (73)

Dries Du Plessis (79)

Maandag, 23 Julie

Alida Coetzee (79)

Dinsdag, 24 Julie

Gizelle Le Roux

Johannes Kruger

Wynand Van Deventer

Woensdag, 25 Julie

Talihta-Marié Grobler

Jayde Swart

Johan Bredenhann

Rynette Van Der Merwe

Donderdag, 26 Julie

Martin Nienaber

Pieter Van Wyk

Reta De Meyer

Marco Lombaard

Piet Van Rooyen (72)

Vrydag, 27 Julie

Albert Uys

Anri Joubert

Jacques Jooste

Loutjie Coetzee

Christiaan Hattingh

Jan-Rudolph Bührmann

Saterdag, 28 Julie

Ané Le Roux

Quinton Schmidt

Annemarie Van Deventer (75)

 

Gebed

Die grond van ons gebed:

1Tessalonisense 5:17-19  “Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie.”

Romeine 8:26-27 “Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges.”

Hebreërs 10:36  “Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat Hy beloof het.”

1Titus 6:20-21  “Timoteus, bewaar wat aan jou toevertrou is. Vermy die onheilige en sinlose praatjies en die redenasies van die “kennis”, soos dit verkeerdelik genoem word. Daar is mense wat daardie “kennis” aanhang en so van die geloof afgedwaal het. Die genade sal by julle wees! “

Ons dank God: 

  • Dat ons as gemeente opgeroep is om daagliks vir ons leraars en leiers te bid en dat ons weet dat die Heilige Gees ons help as ons nie weet hoe nie. 
  • Vir gemeente lede wat van harte positief reageer op hierdie gebedsoproep.
  • Dat die besef dat ons van Hom afhanklik is, tot meer en meer lidmate sal deurdring.
  • Vir enige inisiatief om die gemeenskap van gelowiges te koester.

Ons bid:

  • Vir toewyding en geestelike ywer om as gemeente ons afhanklikheid van God deur gebed te bely.
  • Vir lidmate wat dalk nog worstel met hulle eie oortuigings van wie die Here is, dat hulle Hom self sal aanroep.
  • Vir die Wapendraer gebedsoproep, dat lidmate dit sal aangryp.
  • Vir bejaardes wat eensaam en verward is dat die Here hulle Sy vrede en liefde sal gee.
  • Vir mense wat in gesondheid en finansiële nood is – dat die Here uitkoms sal gee sodat Hy daardeur geëer kan word
  • Teen eiesinnigheid en foutvindery.

 

Lofverheffing:  

1Tessalonisense 5:23-25  “Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom! Hy sal dit ook doen, want Hy wat julle roep, is getrou. Broers, bid ook vir ons.”