Taal

Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 22 April

Anél Snyman

Franske Stenden

Tessa Ehlers

Paul Le Roux

Maandag, 23 April

Juan Roos

Sunelle Bührmann

Marilie Kruger

Hans Marx

Dinsdag, 24 April

Lenee Terblanche

Jackie Snyman

Liza Viljoen

Pieter Pelser

Ralph Wellmann

Woensdag, 25 April

Willem Reyneke

Donderdag, 26 April

Jaco Schutte

Vrydag, 27 April

Nicolene Maree

Karin Olivier

Logan Coetsee

Mark Mac Donnell

Susan Du Plooy

Ina Pillay

Saterdag, 28 April

Frans Kamffer

Karlien Geldenhuys

Willie Steyn

 

Gebed

Die grond van ons voorbidding

Matteus 22:37-40: “Jesus antwoord hom: ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.  Dit is die grootste en eerste gebod.  En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.  In hierdie twee gebooie is die hele wet en profete saamgevat.’”

Filippense 4:2-3: “Ek vermaan vir Euodia en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here.  Ja.  Ek vra jou ook, getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam.  Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Klemens ook en my ander medewerkers, wie se name in die boek van die lewe staan.”

 

Ons loof, dank en aanbid Hom

Ons dank God: 

  • dat Hy vanuit Sy liefde en omgee ‘n verhouding met ons wil hê en dit in Christus moontlik maak.  
  • dat ons Sy Woord het om ons te rig in ons verhouding met Hom en ons medegelowiges.
  • vir beterskap by siekes
  • vir reën wat op baie plekke geval het. 

Ons bid: 

  • vir krag en leiding sodat ons diens aan Hom die kosbare verhouding met die Almagtige God sal weerspieël in ons verhouding met medegelowiges, maar ook met alle ander mense – uit ons eie krag kan ons dit nie doen nie.  
  • dat die Here ons trotse klipharte sal verwyder en vir ons harte gevul met die Heilige Gees,  sal gee.
  • dat ons mekaar in die gemeente sal vergewe en sal liefhê.
  • vir die Vlamvat proses – dat die Heilige Gees die vuur in ons harte sal aanblaas vir die Evangelie en die uitbrei daarvan.
  • vir die gesinsbediening - dat ouers en kinders en ander gemeente lede se harte daardeur aangeraak sal word vir die waarheid.
  • vir verswakte oues van dae, vir moedeloses, vir eensames en vir die wat hartseer is – dat hulle die liefde en troos van die Here sal ervaar.


Lofverheffing

Filippense 4:8-9: “Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig.  En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen.  En God wat vrede gee, sal by julle wees.”