Taal

Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 21 Januarie

Marnitz Van Jaarsveld

Gerhardo Breed

Gerbrand Breed

Sumarie Maritz

Hannatjie Greyling (83)

Maandag, 22 Januarie

Gerhard Combrink

Dinsdag, 23 Januarie

Gert Opperman

Johan Jordaan

Michéle Barker

Charlotte Van Rooyen

Waldi Bührmann

Sannie Malherbe

Woensdag, 24 Januarie

Lunard Roux

Corné Engelbrecht

Annabelle Coetsee

Donderdag, 25 Januarie

Ethan Roos

Rudi Wellmann

André Du Toit

Johan Janse V Rensburg (71)

Mary Ann Billing (72)

Vrydag, 26 Januarie

Zanei Van Der Walt

Martin Luus

Rina Els (71)

Jaco Redgard

Saterdag, 27 Januarie

Mia Louise Du Preez

Lisa Van Der Walt

 

Dagstukkies

Dagstukkies vir 22 tot 26 Januarie 2018 deur Ds. Koos Saayman

Maandag, 22 Januarie 2018

Lees Matteus 5:7: “Geseënd is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.”

Lees Jakobus 2:13: “Die oordeel sal onbarmhartig wees oor dié wat nie barmhartigheid betoon nie.  Maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel.”

(Bybel aanlyn beskikbaar by www.bybel.co.za)

 • Mens kan moeilik die bedelaars by verkeersligte miskyk!
 • Dié mense met kartonbordjies waarop hulle benarde omstandighede geskryf is.
 • Is dit vir jou ‘n verleentheid?  Kyk jy anderpad?  Vererg jy jou?  Gee jy iets?
 • Moet mens elke dag, elke keer, vir elkeen iets gee?
 • Hoé reageer jý?  Bid jy vir hierdie mense?  Bid jy vir die regering?
 • Bid jy, in jou onmag, tot ons Almagtige God dat Hy tog hierdie toestand in ons land sal verander?
 • Vra Hom om van jou, op welke manier ook al, vandag hierin ‘n medewerker van Hom te maak!

Gebed: Hemelse Vader, U is my grensloos barmhartig deur U Seun Jesus Christus.  Lei my ook vandag, deur U Gees, in my dade van barmhartigheid teenoor ander.  Amen

Dinsdag, 23 Januarie 2018

Lees Psalm 37:1-8: “Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gou en soos groenigheid verdwyn hulle sommer.  Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort.  Vind jou vreugde in die Here, en hy sal jou gee wat jou hart begeer.  Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg.  Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son, jou reg soos die helder lig van die middag.  Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van ʼn skelm nie.  Moenie kwaad word nie, laat staan die woede, moet jou nie ontstel nie: dit bring net ellende.”

 • Mens wil graag jou medemens vertrou en op sy hulp en raad kan staatmaak, maar a.g.v. ons sondegebrokenheid stel ons mekaar maklik teleur.
 • Daarom maan God ons om met oop oë deur die lewe gaan.
 • Want: Geen mens se raad is altyd onfeilbaar nie.
 • Geen mens beskik oor volkome wysheid nie.
 • Geen mens is altyd tot jou beskikking nie.
 • Mense is verganklik.
 • Net op jou Ewige, Onveranderlike God kan jy altyd volkome vertrou.
 • Net Hy, as jou Vader in die Hemel, is altyd tot jou beskikking vir wysheid en raad.
 • Net Hy bly by Sy beloftes aan jou.
 • Hy doen dit omdat Hy jou as Sy kind, deur Jesus Christus, lief het.

Gebed: Hemelse Vader, skenk aan my die vermoë om ook vandag rustig te woon, te werk en te doen wat goed is én dat ons in alles en bo alles volkome op U alleen te vertrou.  Amen

Woensdag, 24 Januarie 2018

Lees Psalm 127: “As die Here die huis nie bou nie, swoeg dié wat daaraan bou, tevergeefs.  As die Here die stad nie beskerm nie, waak dié wat dit beskerm, tevergeefs.  Tevergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap om met moeite ʼn bestaan te maak.  Vir dié wat Hy liefhet, gee die Here dit in hulle slaap.  Seuns is geskenke van die here, kinders word deur Hom gegee.  Soos pyle in die hand van ʼn krygsman, so is seuns wat gebore is toe hulle vader nog jonk was.  Dit gaan goed met die man wat sy pylkoker so gevul het!  Sulke mense het niks te vrees as hulle met die vyand in die stadspoort onderhandel nie.”

 • Wat wil jy alles vandag en in die toekoms bereik?
 • Wie raadpleeg jy wanneer jy jou drome droom en planne maak?
 • Wie sorg op die ou end dat jy later kan terugkyk en goed kan voel?
 • Salomo sê van die verhouding tussen jou en jou Hemelse Vader: “Ken Hom in al jou weë en Hy sal jou paaie gelykmaak” (Spreuke 3:6).
 • Dit wil sê: - Vra na Sy wil.
 • Dink na of dit wat jy beplan vir Hom aanneemlik is.
 • Gaan net jy of ook ander daaruit voordeel trek?
 • Sal ander dalk skade ly?
 • Dit is tog vir elkeen van ons uiters belangrik dat die Here Sy seën op ons planne sal uitspreek.

Gebed: Hemelse Vader, hou U my nederig sodat ek altyd na U wil en U Seën in al my planne sal vra.  Amen

Donderdag, 25 Januarie 2018

Lees Psalm 51:12-13: “Skep vir my ʼn rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig.  Moet my tog nie van U af wegdryf en u Heilige Gees van my af wegneem nie!”

 • So bid Dawid, met die besef van hoe hy die duiwel toegelaat het om sy lewe met onrein gedagtes en dade te besoedel.
 • God het sy oë oopgemaak daarvoor – en hy het sy sonde bely!
 • Is jy versigtig?
 • Is jy op jou hoede vir die duiwel wat soos ‘n brullende leeu rondloop, om te sien of hy jou vandag kan verslind – m.a.w. kan verlei tot onreine gedagtes, woorde en dade?  (1 Pet. 5:8)
 • Net deur die bloed van Jesus Christus word jy rein – skoongewas van allerlei sondes.
 • Net deur jou te laat lei deur Sy Gees, deur daaglikse bekering, hoú God jou hart rein.

Gebed: Vader, mag U Seun met Sy Wederkoms ook vir my sê: Geseënd is jy wat rein van hart is.  Jy sal God, jou Hemelse Vader sien!  (vgl. Matteus 5:8)  Amen

Vrydag, 26 Januarie 2018

Lees Psalm 95:1-7: “Kom, laat ons jubel tot eer van die Here, laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind, laat ons na hom toe gaan met lof, laat ons Hom toejuig met lofsange, want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode.  Die dieptes van die aarde behoort aan Hom, die kruine van die berge is Syne.  Die see is Syne, Hy het dit gemaak; sy hande het die land gevorm.  Kom ons val in eerbetoon voor Hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper!  Hy is ons God en ons is Sy volk, sy kudde, sy skape, deur Sy hand versorg.  As julle vandag maar na Hom wou luister...”

Lees Jesaja 50:4-5: “Die Here my God het my geleer om die regte woorde te gebruik sodat ek dié wat moeg is, kan moed inpraat.  Elke môre laat Hy my opnuut weer luister, Hy laat my luister soos ʼn leerling moet luister.  Die Here my God het my geleer om te luister: ek was nie teen Hom opstandig nie, ek was nie ontrou aan Hom nie.”

 • Elke dag hoor jy stemme van mense – oor die radio, op TV, by jou werk.
 • Jy hoor mense se opinies oor ‘n duisend en een dinge!
 • Waarna luister jy?  Wat onthou jy?
 • Baie van wat jy hoor mag dalk by jou een oor ingaan en by die ander oor uit.
 • God praat elke dag met jou!  Hy wil hê dat jy stil genoeg sal word om Sý stem te hoor!
 • Hy wil jou leer om die regte woorde in jou gesprekke met ander te gebruik.
 • Elke môre moet jy opnuut weer luister, soos wat ‘n leerling gretig na sy meester luister.
 • Die Here wil jou leer om te luister – na Hom!
 • Sien jy uit daarna, met afwagting in jou hart, om oormôre, Sondag, na Sý stem - Sý Woord vir joú - te gaan luister?

Gebed: Hemelse Vader - ek wil ook Sondag na U stem luister.  As U my daardie geleentheid gee, mag U stem, deur my leefwyse, dan nie leeg na U terugkeer nie.  Amen