Taal

Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 22 April

Anél Snyman

Franske Stenden

Tessa Ehlers

Paul Le Roux

Maandag, 23 April

Juan Roos

Sunelle Bührmann

Marilie Kruger

Hans Marx

Dinsdag, 24 April

Lenee Terblanche

Jackie Snyman

Liza Viljoen

Pieter Pelser

Ralph Wellmann

Woensdag, 25 April

Willem Reyneke

Donderdag, 26 April

Jaco Schutte

Vrydag, 27 April

Nicolene Maree

Karin Olivier

Logan Coetsee

Mark Mac Donnell

Susan Du Plooy

Ina Pillay

Saterdag, 28 April

Frans Kamffer

Karlien Geldenhuys

Willie Steyn

 

Dagstukkies

Dagstukkies vir 23 tot 27 April 2018 deur Ds. L.A.S. Nel (Melbourne, Australië)

Hierdie week se tema: Die lewenswedloop

Maandag, 23 April 2018

Vandag se tema: Die wedloop

Lees 1 Korintiërs 9:24: “Weet julle nie dat atlete wat aan ‘n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie?  Hardloop dan só dat julle die prys kan wen.”

(Bybel aanlyn beskikbaar by www.bybel.co.za)

 • Paulus gebruik die voorbeeld van ‘n atleet om die uiteindelike doelwit aan gelowiges te verduidelik, die ewige kroon.  Die apostel Paulus wou hê dat hulle en ons na hulle-/onsself soos in ‘n spieël kyk en fokus op wat werklik van belang is.
 • Paulus se voorbeelde spreek van ‘n atleet met sy oog op die wenstreep gefokus en van ‘n bokser wat nie wegskram van sy teenstander nie, maar hom aanvat.  Die prys is duidelik, die olyfkrans of kroon.  Oë op die wenstreep gevestig kan hulle dit met elke hou en elke tree nader sien kom.  Ten spyte van hulle toewyding, ontvang hulle maar net ‘n verganklike kroon.
 • Ons sal egter die onverganklike kroon ontvang, die ewige lewe, as ons ons oë op Jesus hou!  Om werklik ‘n geloofsatleet te wees vra dat ons nie net die dinge wat ons verhouding met die Here skade berokken opgee nie, maar ook dat ons toegewyd in ons diens tot die Here is.

Gebed: Here, gee ons die krag en volharding vir die wedloop van die lewe!  Amen

SMS: Die prys van die lewenswedloop is die ewige kroon!

Dinsdag, 24 April 2018

Vandag se tema: Die onverganklike kroon!

Lees Kolossense 3:23-24: “Wat julle julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal wat Hy belowe het.  Christus is die Here in wie se diens julle staan.”

 • ‘n Lewe van opoffering ter wille van Jesus of diens aan Hom deur diens in die liggaam van Christus, Sy kerk, maak vir ons skatte in die hemel bymekaar.  Wanneer Hy weer kom, sal ons die onverganklike kroon ontvang.
 • Hierdie kroon spreek van Koningskap.  Ons sal inderdaad Konings en Koninginne in die Here se Koninkryk wees.  Ons sal die onverganklike kroon ontvang en ewig saam met Christus regeer.
 • Waar staan jy in jou voorbereiding en toegewydheid tot die Here in die lewenswedloop?  Is die Here en jou diens aan Hom nog steeds die belangrikste in jou lewe?  God roep ons op tot toegewyde diens, ‘n persoonlike oproep aan jou en my.  Soos Jesus in Matteus 24:13 sê: “Maar wie tot die einde volhard, sal gered word.”
 • As jy jouself ken, dan weet jy ook dat jy dit nie deur jou eie krag kan doen nie.  Jy kan dit net met die krag van die Heilige Gees wat die Here Jesus vir jou gee, doen.  Dit is waarom ons meer toegewyd, meer gehoorsaam, meer diensbaar, meer vrygewig, meer vergewend wees, met die oog net op Jesus gevestig.
 • Eendag, op ons sterfbed, kan ons dan ook soos Paulus in 2 Timoteus 4:7 sê: “Ek het die goeie wedloop afgelê; ek het die wenstreep bereik; ek het gelowig end-uit volgehou.”

Gebed: Vader, gee ons die krag om tot die einde te volhard.  Amen

SMS: Wie tot die einde volhard, sal gered word.

Woensdag, 25 April 2018

Vandag se tema: Laat ons ons oë op Jesus vestig in die lewenswedloop

Lees Hebreërs 12:1-2: “Terwyl ons dan so ‘n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof.  Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God.”

 • Ons almal ken die oomblikke van moegheid, moedeloosheid en teneergedruktheid in die lewenswedloop.  Jou huwelik, jou verhoudinge, jou bekommernis oor jou kinders of jou werk of veiligheid mag die oorsaak wees.  Dit vat moed en deursettingsvermoë om ‘n wedloop te voltooi.
 • Om die wedloop te hardloop, moet ons die doelwit – Jesus Christus – voor oë hou.  Ons moet op Hom gefokus bly.  Aan die einde van die wedloop sal Hy ons met ‘n glimlag op Sy gesig en ope arms inwag.  Alles het by Hom begin.  Hy het die eerste wedloop voltooi.  Hy is die volmaakte voorbeeld, die volmaakte atleet, want Hy het volmaak by die toestande van die wedloop aangepas sodat Hy die kruis van skande kon verduur.  Sonder twyfeling is Hy vir ons sonde gekruisig, maar Hy het die wedloop met volharding voltooi.
 • Hoe kan ons dan moed verloor?  Ons het Sy voorbeeld, maar ook Sy genade en Sy Gees.  Laat ons ons oë op Hom vestig.

Gebed: Here, as ons moed verloor herinner ons dat Jesus die wedloop voltooi het.  Amen

SMS: Hou jou oë op Jesus.

Donderdag, 26 April 2018

Vadag se tema: Swaarkry kweek uithouvermoë op die lewenswedloop

Lees Romeine 5:3-4: “Dit is egter nie al nie.  Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop...”

 • Jy mag dalk voor vele beproewinge en swaarkry in die lewenswedloop te staan kom.  Die pad het sy struikelblokke en dinge gaan nie altyd soos ons wil hê dit moet nie.  Onverwagte probleme duik op.  Jy verloor jou werk.  Jou gesondheid gaan agteruit.  ‘n Geliefde sterf.  Jy verval in ‘n spesifieke sonde, net wat jy nie wou hê moet gebeur nie.
 • Moenie moedeloos word nie.  Soos Paulus ons vertel: Swaarkry gee hoop, ‘n hoop wat nie teleurstel nie.  Lyding is nie net ‘n negatiewe ding vir ‘n Christen nie.  Jakobus vertel ons tog in sy brief (hoofstuk 1, vers 2-3): "My broers, julle moet baie bly wees waanneer allerlei beproewings oor julle kom, want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard." 
 • Moenie moed verloor met die struikelblokke van die lewenswedloop nie, hulle maak jou sterker sodat jy die lewenswedloop met volharding kan volhou.

Gebed: Here, ons dank en prys U in voor- en teenspoed.  Amen

SMS: Swaarkry is nie net negatief nie!

Vrydag, 27 April 2018

Vandag se tema: Ons hardloop die lewenswedloop as oorwinnaars!

Lees Romeine 8:37: “Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet.”

 • God het Sy Seun gegee om vir jou die ewige lewe te koop en Hy sal jou dus gee net wat jy nodig het, om die die lewenswedloop te voltooi.  Ons het dit reeds alles ontvang.  Ons het Jesus en Sy Gees ontvang en daar sal dus geen veroordeling wees nie.
 • Ons is reeds wenners!  “Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet.”  Let op dat dit in die teenwoordige tyd geskryf is wat dit ook vir nou waar maak.
 • Jy is nou ‘n oorwinnaar, sê Paulus, maar betreffende jou toekoms beteken dit dat “geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige ding of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here” (Rom. 8:38-39).  Jou toekoms is dus deur die Here in Jesus vasgemaak en met hierdie wete, hierdie besef, kan jy nederig God se wil in die lewenswedloop soek.

Gebed: Here, dankie dat ons klaar oorwinnaars in Jesus is.  Amen

SMS: Ons is klaar oorwinners in die lewenswedloop.