Taal

Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 22 Julie

Su-Ane Van Der Merwe

Gerhard Smit (73)

Dries Du Plessis (79)

Maandag, 23 Julie

Alida Coetzee (79)

Dinsdag, 24 Julie

Gizelle Le Roux

Johannes Kruger

Wynand Van Deventer

Woensdag, 25 Julie

Talihta-Marié Grobler

Jayde Swart

Johan Bredenhann

Rynette Van Der Merwe

Donderdag, 26 Julie

Martin Nienaber

Pieter Van Wyk

Reta De Meyer

Marco Lombaard

Piet Van Rooyen (72)

Vrydag, 27 Julie

Albert Uys

Anri Joubert

Jacques Jooste

Loutjie Coetzee

Christiaan Hattingh

Jan-Rudolph Bührmann

Saterdag, 28 Julie

Ané Le Roux

Quinton Schmidt

Annemarie Van Deventer (75)

 

Dagstukkies

Dagstukkies vir 23 - 27 Julie 2018 deur Ds. A.B. van der Walt

Maandag, 23 Julie 2018

Vandag se tema: ‘n Ware lidmaat het ware geloof in Jesus Christus.

Lees Handelinge 19:11-20

(Bybel aanlyn beskikbaar by www.bybel.co.za)

 • Paulus, as ware dissipel van Jesus, het destyds baie siekes genees en bose geeste uitgedryf.  Hy kon dit doen omdat God hom die gesag daartoe gegee het, want Paulus het in ‘n besondere verhouding met God geleef. 
 • Die 7 seuns van die Joodse priesterhoof, Skeva, was baie beïndruk met Paulus se vermoë om bose geeste uit te dryf.  Omdat baie Efesiërs destyds geld uit die okkulte gemaak het, het die seuns van Skeva gereken hulle kan geld met die uitdryf van bose geeste maak.  Hulle het Jesus se Naam aangeroep (en wou so Sy krag namaak of beheer) sonder om te weet Wie hulle aanroep en toe gebeur die teenoorgestelde: die bose gees verdryf hulle. 
 • Daardie 7 seuns het op die harde manier geleer dat Jesus se krag nie opgeroep kan word deur Sy Naam soos ‘n toorwoord te gebruik nie.  Nee, Jesus werk slegs deur wie Hy wil.
 • Dis gevaarlik om Jesus as ‘n handige hulpmiddel in jou lewe te gebruik, ‘n soort toorformule om deur die dag te kom en gevaarlike of moeilike situasies te probeer trotseer.  ‘n Kerk waar die lidmate nie ‘n persoonlike verhouding met Jesus het nie, is MAGTELOOS!  So ‘n kerk stuur op ‘n verleentheid af, want dit gaan in die krisis van hierdie wêreld ‘n drag slae op die lyf loop en sleg daarvan afkom.
 • Ons moet onsself ‘n slag indringend afvra hoe ons verhouding werklik met Jesus Christus daaruit sien.  Ons kan dit nie bekostig om te praat of te dink of te leef in die gesindheid van “Paulus se Jesus” nie.  Hy moet ONS Jesus, MY Jesus wees!  Ons moet in woord en daad weer ons geloof in Jesus Christus alleen bely en uit Sy krag en tot Sy eer alleen leef.

Gebed: Here, help my om uit U krag en tot U eer alleen te leef.  U is my Here.  Amen

SMS: Leef as ware lidmaat van die kerk in opregte geloof verbind aan Jesus.


Dinsdag, 24 Julie 2018

Vandag se tema: ‘n Ware lidmaat het sy Here lief.

Lees Johannes 21:15-19

 • Twee Griekse woorde vir liefde word in ons Skrifgedeelte gebruik: Fileo (hou van/gee baie om); en agape (totale, omvattende liefde).
 • Jesus toets vir Petrus in hierdie gedeelte.  Voor Jesus se kruisiging het Petrus nog een oomblik vol selfversekerdheid gesê dat al sou almal aanstoot neem van Jesus, hy dit nooit sal doen nie.  Die volgende oomblik laat hierdie selfversekerdheid, hierdie vertroue op die eie “ek”, hom in die steek en hy verloën Jesus drie keer.
 • Die eerste keer vra Jesus vir Petrus of hy Hom liefhet (agape/omvattende liefde) en dan meer as wat die ander dissipels Jesus liefhet.  Jesus kan dit immers van hom vra, want aan die kruis het Hy sulke totale liefde gegee.  Waar die “ou” Petrus nog sou waag sê dat sy liefde die heel grootste en beste is, het sy selfverheffing nou verdwyn: “U weet dat ek U liefhet” (fileo/omgee).
 • Die tweede keer vra Jesus weer vir Petrus of hy Hom met die agape/omvattende liefde liefhet.  Weer waag Petrus nie om sy liefde vir sy Here met meer as omgee-liefde te beskryf nie, want hy weet hoe maklik hy in sy liefde sy Here gefaal het.
 • Die derde keer vra Jesus vir Petrus of hy darem vir Hom omgee (fileo).  So is Jesus, Hy bly altyd vra na liefde.  Al is dit minder liefde as wat Hy verwag, dit is LIEFDE wat Hy soek.  Die derde keer waag Petrus nie om te sê dat sy liefde volmaak/omvattend is nie.  Sulke liefde wat werklik omgee – al is dit nie volmaak nie – is bruikbare liefde.
 • Jesus sien nie op jou liefde vir Hom neer nie.  Al is dit net ‘n bietjie liefde, as dit met nederigheid versier is, wil Jesus dit in die versorging van Sy kerk gebruik.

Gebed: Here, gee my opregte, nederige liefde vir U - U wat my volmaak liefhet.  Amen

SMS: Die Here sien nie op jou liefde vir Hom neer nie.  Wees nederig in jou liefde vir Hom.  Weet hoe maklik ‘n mens kan faal.

Woensdag, 25 Julie 2018

Vandag se tema: ‘n Ware lidmaat vlug vir die sonde.

Lees Genesis 39:7-23

 • Om die duiwel te weerstaan (Jk.4:7) en om op jou poste bly as hy met sy aanslae kom, beteken heel dikwels dat die gelowige hom nie op die terrein van die duiwel (die sonde) moet begewe nie.  Soms weerstaan jy hom juis die heel beste deur te vlug.
 • Dit is wat Josef ook gedoen het.  Al was dit destyds toelaatbaar dat eienaars met hulle slawe gemeenskap kon hê en al was Josef jonk en al het Potifar se vrou hom ernstig probeer verlei, vlug Josef sonder om in die sonde te val.  Nie almal kry dit reg om te vlug nie.  Dawid het gefaal. Dan het die sonde bitter en hartseer gevolge.
 • Dit is soms baie moeilik om vir sonde “nee” te sê.  “Nee-sê” kan slegte gevolge vir jou of jou loopbaan inhou.  Josef word vals beskuldig en in die tronk gegooi.  Wat help sy voorbeeldigheid hom nou? wil ‘n mens byna vra.
 • In vers 21 lees ons egter die troosvolle antwoord: “die Here was by hom, en Hy het hom sy troue liefde laat ondervind…”  Wie vir die sonde vlug, vlug in werklikheid NA GOD toe!  Dit is baie beter om saam met die Here in ‘n tronk te wees as om sonder die Here in ‘n paleis te woon.
 • Ware lidmate speel nie met die sonde nie.  Wees bedag op die verkeerde en vlug met oorgawe daarvoor.  God sal jou deur Sy Gees daarin help en bystaan.

Gebed: Here, help my om nooit vir satan en die sonde mak te raak nie.  Maak my bekwaam om vir hulle te vlug deur my nie in verleidelike situasies te bevind nie.  Laat ek lewe om U te loof.  Amen

SMS: Ware lidmate loop nie hand om die nek met satan en die sonde nie.  Vlug vir hom en lê jou eerder daarop toe om God te dien.

Donderdag, 26 Julie 2018

Vandag se tema: ‘n Ware lidmaat jaag die geregtigheid na.

Lees 1 Timoteus 6:3-16

 • Soos Josef, moes Timoteus ook vir sonde vlug.  Ook sy vlug is terselfdertyd ‘n jaag, ‘n strewe na God toe.  Hierdie “vlug” en “jaag” is nie twee afsonderlike bewegings in ‘n gelowige se lewe nie, maar eintlik net één.  Terwyl jy van die sonde afskeid neem, leef jy al meer toegewyd aan die Here.  Hoe meer toegewyd jy aan die Here lewe, hoe minder kry die sonde vatkans op jou.
 • Soos ‘n goeie atleet moet jy dit vir jou uitmaak watter dinge jou in jou geloofswedloop terughou en watter dinge jou aanhelp. 
 • Die gelowiges in Timoteus se tyd is deur ‘n sieklike beheptheid met twisvrae en geldgierigheid teruggehou.  Saam met alle ander sondes, moet jy veral vir hierdie dinge wegvlug.  Wat is die struikelblokke in jou lewe?
 • Terselfdertyd moet jy elke dag volhard in die dinge wat jy vir God moet doen, al vra dit al jou krag.  Hy moedig jou aan, want die wedloop na Hom toe is ‘n GOEIE wedloop.  Die prys by die eindpunt is die ewige lewe wat Christus vir jou verwerf het.  Jaag ook vandag VOLUIT daarna om dit in besit te neem.  Jou God sal jou daarin, deur Sy Gees, bystaan.

Gebed: Here, help my om nie net vir die sonde in my lewe te vlug nie, maar om daadwerklik U wil na te jaag - U Naam ter eer.  Amen

SMS: Moenie net die verkeerde vermy nie, maar doen wat reg is in die oë van die Here.

Vrydag, 27 Julie 2018

Vandag se tema: Die ware lidmaat stry teen swakheid.

Lees Rigters 16:23-31. 

 • Simson, die held wat ‘n duisend soldate met ‘n donkie se kakebeen kon verslaan, raak klei in die hande van ‘n mooi meisie.  Hy dink nie aan God of wat God van hom verwag nie.  Hy verloor alle waardes en beginsels.  Hy laat hom deur Delila soos ‘n slagskaap na sy vyande toe lei.
 • Ons sal wil vra: Simson, wat maak jy?  Is jy dan so blind of so onnosel?  Wat egter met Simson gebeur het, gebeur met elke mens.  Jesaja 40:30 sê dat selfs mense wat lewenskragtig in hulle geestelike krag is, struikel en val.  Paulus sê in 1 Korintiërs 10:12 dat wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.  Hoe stry ‘n mens teen so iets wat eintlik deel van jou is? 
 • Sonder dat Simson dit besef het, het hy juis dit gedoen.  Hy het God se genade gevra en hy KRY dit!  Simson kry genade omdat Christus ook sy swakheid aan die kruis gedra het. Daarom het die Heilige Gees hom krag gegee.
 • Begin daarom elke dag met Simson se gebed in vers 28: “Here, my God, dink tog aan my!  Maak my tog net hierdie een keer sterk, o God!”  So kan jy vir God diensbaar bly.

Gebed: Here, maak my deur U Gees sterk teen my eie swakheid, sodat ek as U kind vir U alleen diensbaar sal bly.  Amen

SMS: Moenie met die sonde peuter nie, onthou hoe swak jy werklik is.  Vra die Here om jou elke dag as Sy kind staande te hou.