Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 13 Januarie
Steffan De Kock
Maandag, 14 Januarie
Annemarie Coetzee
Petri Zeeman
Hansie Kotze
Dinsdag, 15 Januarie
Cawood Wait
Ida Kruger (86)
Woensdag, 16 Januarie
Tina-Mari Meyer
Karin Engler
Kobus De Meyer
Berna Van Der Walt
Donderdag, 17 Januarie
Elizia Van Rooyen
Vrydag, 18 Januarie
Fransiska Wilken
Wilma Koekemoer
Ankie Welthagen
Saterdag, 19 Januarie
Ané-Mari Coetsee
Lize-Marie Raubenheimer

Dagstukkies

Dagstukkies vir 14 tot 18 Januarie deur Ds. A. van der Walt
Tema dié week: Jy is geroep!

Maandag, 14 Januarie 2019
Lees Matteus 9:9-13 en 18-26: “Maar Jesus het…gesê: ‘Die wat gesond is, het nie ʼn dokter nodig nie, maar dié wat siek is.’” (v. 12)
(Bybel aanlyn beskikbaar by www.bybel.co.za)

• God gebruik gewone mense om Sy koninkryk hier op aarde te vestig en uit te brei.
• In Matteus 9 ontmoet ons drie mense wie se paaie met Jesus sin gekruis het. Al drie hierdie mense omhels Jesus (deur die genade) in die geloof. Al drie het geleer waaroor die koninkryk van God gaan. Al drie het bevryding beleef.
• Die eerste een wat deur die Koning geroep is se naam is Matteus, die tollenaar. Hy is destyds deur die geestelike leiers as ʼn sondaar gereken en hulle het met minagting op hom neergesien. Jesus roep hom egter, alhoewel hy ʼn sondaar is. Matteus se gehoorsame reaksie (gedryf deur die Heilige Gees) bring mee dat Jesus by hom gaan eet. Hy verwelkom sy Here in sy huis, terwyl die fariseërs Jesus verwerp. Hulle, al is hulle kerkleiers, verstaan niks van die koninkryk van die hemele nie.
• Die tweede persoon wat hier met Jesus te doen kry, ken ons net as die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. Hierdie siekte het haar onrein gemaak en dit was verbode vir haar om aan Jesus te raak, maar haar geloof dat Hy haar kan gesond maak het haar aan Jesus laat raak. So word Jesus se mag oor siekte vir almal sigbaar. Haar oorgawe en vertroue word uit genade beloon.
• Die derde persoon in wie se lewe die Here se heerskappy leer ken word, is die Joodse raadslid wie se dogtertjie siek geword het. Ook sy geloof beskaam nie en sy kind word opgewek uit die dood. Dit gebeur vir almal om te sien. Daar waar God heers as Koning, heers die dood nie meer nie.
• Ons is bevry van die dood! Ons het rede om God te loof.


Gebed: Here, dankie dat ek van satan, die sonde en die dood vry is. Dit, omdat ek deur U genade gelowig op U roepstem kon reageer. Help my om U te loof. Amen
SMS: Jy is vry van satan en die sonde. Leef dankbaar teenoor jou Koning.

 

Dinsdag, 15 Januarie 2019
Lees Matteus 25:14-30: “Toe sê sy eienaar vir hom: ‘Mooi so! Jy is ʼn goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde!’” (v. 21)

• Elke mens - of jy dit wil weet of nie - is ʼn geroepene van God. Nie alle mense glo dit of sien dit as ʼn roeping nie. Om jou lewe as roeping te sien beteken immers dat jy in alles sal hoor dat die Here jou roep en dat jy dan daarop moet antwoord: in die klein dingetjies van die lewe, sowel as in die groot en gewigtige sake.
• In die gelykenis van die muntstukke het dié wat vyf en drie muntstukke ontvang het – elkeen volgens sy bekwaamheid – gaan werk en wins gemaak. So kon hulle uiteindelik hoor: “Mooi so! Jy is ʼn goeie en getroue slaaf.”
• Die een wat net een muntstuk gekry het, het ʼn gat gegrawe en die muntstuk daarin begrawe. Hy het as’t ware begrafnis met sy een muntstuk gehou. Die bietjie wat hy gehad het, is toe van hom weggeneem en hy is as ʼn nuttelose slaaf uitgewerp.
• Ons het ook elkeen ʼn taak en roeping van God in Sy koninkryk ontvang. Of jy ʼn geringe taak en roeping opgelê is of ʼn gewigtige taak en roeping maak nie saak nie. Wat jou opgelê is, is vir God belangrik. Daarom moet jy dit met vreugde, oorgawe en trots tot eer van die Here uitvoer. So kan selfs ʼn hospitaalkamer en rystoel ʼn werkkamer en preekstoel in God se koninkryk wees.
• Gebruik elke geleentheid tot eer van jou Eienaar!


Gebed: Here, dankie dat U my in U koninkryk wil gebruik. Maak my gewillig en bruikbaar vir U. Amen
SMS: Jy is jou lewe lank ʼn werktuig in diens van God. Wees bruikbaar in alles.

 

Woensdag, 16 Januarie 2019
Lees Psalm 139:13-16: “Ek wil U loof, want U het my op ʼn wonderbaarlike wyse geskep.” (v. 14)

• God het elkeen anders, uniek en onherhaalbaar “kunstig geweef in sy moeder se skoot”. Voor jou was daar nog nooit iemand soos jy nie en na jou sal daar ook nie weer iemand soos jy wees nie. Jy is JY! Niemand en niks mag dit verkleineer of minag nie. Beskeidenheid is wel ʼn mooi karaktereienskap en ʼn mens móét jou vermoëns en beperkinge ken. Wat egter waar is, is dat jy jy is. Jy is nie toevallig jy nie.
• As God jou ʼn roeping oplê, is dit sonde om te dink jy is nie ʼn geroepene nie (al dink jy jy doen dit uit beskeidenheid). Moet ook nie toelaat dat iemand jou ouderdom of jonkheid verag nie. God het jou geroep om ʼn bepaalde roeping op ʼn bepaalde tyd en plek te vervul.
• Wees jy getrou met die gawes en geleenthede, die tyd en vermoëns wat God jou gee. Blom waar jy geplant word. Vervul jou roeping, want jy het ʼn roeping.


Gebed: Dankie Here dat U my uniek gemaak het met ʼn unieke roeping. Help my dat ek U roeping gewillig en met vreugde sal uitvoer. Amen
SMS: Vervul die roeping wat God jou opgelê het. Jy kan dit doen, want Hy help jou.

 

Donderdag, 17 Januarie 2019
Lees Matteus 25:14-15 “Verder gaan dit soos met ʼn man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe bymekaargeroep en sy besittings aan hulle toevertrou.”

• God verwag van elke mens sekere dinge – nie alle dinge of dieselfde dinge van alle mense nie. Daar is wel gemeenskaplike dinge wat vir alle mense geld, soos geloof, gebed, bekering en gehoorsaamheid. Tog het elkeen sy eie funksie om te vervul in die liggaam van Christus (Rom. 12:4-8).
• God het aan jou jou eie talente en geleenthede, tyd en vermoëns gegee om jou roeping gehoorsaam te kan vervul. Jesus voeg in die gelykenis van die muntstukke, waar die man aan die verskillende slawe verskillende hoeveelhede muntstukke gegee het, die woorde by: “Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee…”
• Toe die dag van verantwoording kom, moes daar gekyk word of elkeen na vermoë opgetree en gepresteer het. Daar is nie verwag dat almal dieselfde prestasie moes lewer nie. Almal kan nie voorsitters of orreliste of ouderlinge en diakens wees nie. Jy kan egter doen waartoe jou gawes jou in staat stel.
• Roeping beteken juis dat elkeen sy taak sal uitvoer volgens die vermoë en geleenthede wat die Roeper jou in bepaalde omstandighede gee. Of jy ʼn “een-muntstukker” of “vyf-muntstukker” is, jy is deel van die doenspan. Vervul jou roeping daar waar jy is. Jy hét ʼn roeping.

Gebed: Here, dankie dat U my ook wil gebruik. Maak my gewillig, getrou en bekwaam om my roeping in diens van U koninkryk te vervul. Amen
SMS: God het ook aan jou ʼn roeping opgelê. Doen dit!

 

Vrydag, 18 Januarie 2019
Lees Openbaring 20:11-15: “Toe het ek ʼn groot wit troon gesien en die Een wat daarop sit. Die aarde en die hemel het voor Hom padgegee, en daar was nie meer plek vir hulle nie.” (v. 11)

• Elke dag, uur en geleentheid wat verby is, is onherroeplik verby. Dit is dus belangrik dat jy die beste van elke geleentheid maak en dat jy die tyd uitkoop (Kol. 4:5). Dit is nie toevallig dat jy vandag, hier en nou lewe nie. Jy moet dus ʼn kind van jou tyd wees met ʼn visie op môre.
• Jy kan deur tyd te verspeel en te vermors ʼn tyddief wees. Tyd is ʼn stukkie ewigheid. Jou tyd is dus geleende tyd, genadetyd, Godgegewe tyd. Dit is belangrik wat jy met hierdie tyd van God maak.
• Ons weet dat elke sekonde wat aftik vir altyd verby is. Daarom moet ons daarop ingestel wees dat elke ding wat ek doen, elke besluit wat ek neem, my laaste kan wees.
• In die eindoordeel sal die biografie van elke mens oopgemaak word, wanneer die boeke geopen sal word (v. 12). Wat ʼn skrikwekkende gedagte!
• Dank God dat op daardie dag ook ʼn ander boek oopgemaak sal word - die Boek van die Lewe, die Boek van Jesus Christus se biografie (v. 12). Dit is die testament van God se liefde en genade. Staan Sy Naam op elke bladsy van jou biografie geskrywe? Dít is jou grootste roeping om te vervul voordat jou tyd verby is!

Gebed: Here, help my om elke dag ten volle te doen wat my hand vind om te doen, om U daardeur te verheerlik. Amen
SMS: Koop die tyd uit om vir God te lewe. Môre is dalk te laat!