Back to Top

Om Jesus te volg, vra Hy net ons liefde!

Download Audio:

Datum:
2019-07-21
Scripture:
Johannes 21:15-19
Speaker:
Sermon Notes:
Beleef jy ook soms 'n mismoedigheid in jou verhouding met die Here - veral ná geloofsinsinkings en -mislukkings?
Hoe kan ek en jy werklik sy dissipels wees en bly ...?
Hy kom vra vanoggend na jou liefde vir Hom!


1.   Sy liefdesvraag is ont-dekkend!
 • Petrus het 'n geskiedenis van mislukking!
 • Jesus se liefdesvraag laat hom homself sien soos hy is...
  • Hy vra: "Het jy My waarlik lief (agapé)"
  • Petrus antwoord (beskeie): "Ek het u lief (filoo)"
 • Sy antwoord beteken ook: "Ek het U lief ..., omdat U die Christus is!
2.   Sy liefdesvraag lei tot oorgawe!
 • Jesus se eerste twee vrae vra na "agapé"-liefde - "sodat"-liefde!
 • Dit is 'n liefde wat bereid is tot oorgawe en diens...
 • Jesus se derde vraag sinspeel dan op: Het jy My lief ..., omdat Ek die Christus is...
  • Dan is jy goed genoeg om My dissipel te wees!
  • Dan kan jy oorgawe-liefde (agapé) gaan doen...
Het ek en jy Jesus Christus lief - in sy volle omvang, omdat ons glo dat Hy ons eerste liefgehad het ...?